Partneři
konference

Microsoft
EMC
Twinscomp Universal Thread
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434

Anny Letenské 7, Praha 2
daquas@daquas.cz

Štěpán Bechynský

Pracuje ve společnosti Microsoft na pozici Developer Evangelist. Náplní jeho práce je osvěta mezi programátory směrem k novým technologiím. Zjednodušeně řečeno, připravuje vývojáře na to, co bude na trh uvedeno za půl roku až rok. V letech 1995 až 2006 pracoval jako programátor a lektor na volné noze. Pracoval pro české i mezinárodní firmy a školil vývojáře ve společnosti Gopas. Podílel se na projektech na různých platformách (Windows, Linux), v různých jazycích (VBA, Visual Basic 6.0, PHP, Perl, JAVA, C#) a různě velkých týmech – od „jednomužných“ až po tým o 15 lidech.

seznam přednášek pro rok 2009

česky Microsoft SQL Server není jen databáze | FOX09

Microsoft SQL Server se skládá z několika různých služeb, které mohou využívat i jiné databáze, tedy i vaše oblíbená Foxka :-). V semináři se budeme věnovat službě Reporting Services, která je určena pro vytváření tiskových sestav. Samozřejmostí je zasílání výstupů v pravidelných intervalech e-mailem, export do různých formátů, přístup přes web nebo webové služby, tvorba ad-hoc sestav a mnoho dalšího.


česky Windows PowerShell - využití pro správu SQL Serveru a Windows Serveru | SQL05

Historicky se pro administraci počítačů s operačním systémem Windows používaly jednoduché skripty využívající možnosti příkazové řádky. S příchodem Windows Management Instrumentation (WMI) ve Windows 2000 (samostatná instalace se objevila i pro Windows NT 4.0, 95 a 98) bylo potřeba rozšířit možnosti psaní skriptů o práci s COM objekty a proto se začal používat Visual Basic Script (VBS). Windows PowerShell v podstatě navazuje na obě popsané možnosti a přidává tři zásadní věci - zabezpečení, podporu .NET Framework a "objektovost". S podporou Windows Powershell také postupně přicházejí další serverové aplikace jako SQL Server 2008, Exchange 2007 a IIS 7. Seminář je úvod do problematiky Windows Powershell se zaměřením na SQL Server 2008.


česky ADO.NET Data Services | SQL10

ADO.NET Data Services umožňují vytvořit rozhraní k databázi, které je postaveno na návrhovém vzoru REST. V semináři si ukážeme, jak vytvořit objektový model databáze, ten následné publikovat jako službu, kterou může konzumovat libovolná aplikace. Jako přiklad si ukážeme vytvoření Silverlight klienta.


česky WPF DataBinding | SQL23

Jedna z velmi silných stránek WPF, tedy i Silverlight, jsou datové vazby (DataBinding). V semináři si ukážeme práci s datovou vazbou, použití datových šablon a ovládacího prvku DataGrid z WPF Toolkit. Jako datový zdroj budeme používat Microsft SQL Server nebo XML.