Partneři
konference

Microsoft
EMC
Twinscomp Universal Thread
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434

Anny Letenské 7, Praha 2
daquas@daquas.cz

Petr Kuchař

První kontakt s databázemi - kanadský runtime FoxBase 1.0 na ČVUT-FEL v r.88. 1990-1991 naprogramoval ve FoxPro 1.02 komplexní systém pro stavební/dopravní firmu Montované Stavby Praha. Od 1992 působí v ABRA Software (tehdy Aktis s.r.o), která je producentem ERP řady ABRA Gx. 1993-1999 vedoucí vývoje, 2000-2004 zahraniční lokalizace, 2005 znalostní systémy, od 2007 také člen vedení SPIS, 2009 Cena ministra vnitra za přínos ICT v ČR. Dnes v ABRA Software a.s. zodpovědný za strategic business development.

seznam přednášek pro rok 2009

česky Jak se peče standard elektronických faktur? | ADD02

ISDOC je nový formát elektronické fakturace v ČR, který definovala "Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat" sdružení SPIS. Dne 16. října 2008 byla mezi dodavateli ekonomických systémů a zástupci ministerstev financí a vnitra podepsána "Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR". Tato deklarace na straně jedné stvrzuje závazek výrobců ekonomických a ERP systémů vybudovat společný formát el. fakturace a do jednoho roku od vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Na straně druhé se zástupci státu zavázali formát ISDOC podporovat v systémech veřejné správy a aktuálních projektech e-Governmentu, jako např. datové schránky. Deklaraci podepsalo celkem 14 společností (včetně SAP a Microsoft) a dalších 8 se k ní doposud připojilo (stav k 1.6.2009).

Výrobci podnikových systémů tedy budou používat standardizovanou formu exportů a importů elektronických fakturačních zpráv na bázi XML, což umožní podnikům a institucím mezi sebou vzájemně komunikovat aniž by museli řešit jaký systém běží na straně příjemce. Formát ISDOC byl formálně vyhlášen na tiskové konferenci na MFČR 23.3.2009 a nyní probíhá fáze implementace v jednotlivých IS/ERP systémech...

Pokud se chcete dozvědět podrobnosti o tom, co vedlo zástupce českého trhu ek.aplikací k definici "lokálního" formátu, jak ten formát vypadá, jak se vyrovnal s náležitostmi legislativními (např. s el. podpisem) nebo technologickými (jmenné prostory, XSD validace), přijďte se podívat na přednášku Petra Kuchaře, který ve SPISu vede Pracovní skupinu pro elektronickou fakturaci a jehož firma ABRA Software kdysi vyrostla na produktech FoxBase a FoxPro.