Partneři
konference

Microsoft
EMC
Twinscomp Universal Thread
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434

Anny Letenské 7, Praha 2
daquas@daquas.cz

Petr Bílý

Používá „foxovské“ nástroje již od příchodu FoxBase+ do Čech. V posledním období se ve sdružení Piksoft zaměřuje zejména na analýzu, popis a návrh informačních systémů. Vývojové prostředí Visual FoxPro však stále ve své práci využívá, v nově vytvářených aplikacích se orientuje na spolupráci Visual FoxPro se SQL servery.

seznam přednášek pro rok 2009

česky Jak dostat data z DBF na MS SQL Server | FOX05

Migraci dat z FoxPro na SQL server již jistě řešila řada vývojářů. Pro ty, které to teprve čeká, je určena tato případová studie.

Na pozadí konkrétní situace ukážeme na některé problémy, s nimiž jsme se museli potýkat. Zkoumali jsme dostupné způsoby provedení migrace dat. Seznámíme vás s výsledky "performance" testů. Sdělíme náš názor na výhody či nevýhody té které metody.

Předvedeme vlastní nástroj, který umožní automatizovat (a tudíž i snadno opakovat) činnosti spojené s převodem dat na SQL server.