Partneři
konference

Microsoft
EMC
Twinscomp Universal Thread
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434

Anny Letenské 7, Praha 2
daquas@daquas.cz

Milan Kosina

Je nezávislý programátor v C#, SQL Serveru a Visual FoxPro. Specializuje se na tvorbu software, školení a konzultace. Publikoval příspěvky ve FoxPro Advisoru a FoxTalku. Je Microsoft Certified Professional v oblasti Visual FoxPro a SQL Serveru.

seznam přednášek pro rok 2009

česky Stopařův průvodce po ADO.NET a LINQ | FOX03

Cílem je na příkladech ukázat různé způsoby práce s daty v .NET (ADO.NET a LINQ) a porovnat výhody a nevýhody práce s daty v těchto prostředích. Toto porovnání bude ukázáno na příkladech v C# a ASP.NET 2.0.

Tato přednáška navazuje na přednášku „Všechno co asi nechcete vědět o přístupu k datům v .NET“, ale zde bude podstatně více kódu :)

Přednáška nevyžaduje žádné mimořádné znalosti.


česky Všechno co asi nechcete vědět o přístupu k datům v .NET | FOX04

Přehledová přednáška o různých způsobech přístupu k datům v prostředí .NET. Diskutovány budou také výhody a nevýhody práce s daty v .NET oproti VFP.

Cílem přednášky je poskytnout programátorům ve VFP dostatek informací o práci s daty v .NET.

POZOR! Pokud máte předem jakýkoli dotaz či poznámku k problematice přístupu k datům v .NET a chtěli byste slyšet odpověď během přednášky, zašlete je prosím na kosina@vol.cz.

Přednáška nevyžaduje žádné mimořádné znalosti.