Partneři
konference

Microsoft
EMC
Twinscomp Universal Thread
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434

Anny Letenské 7, Praha 2
daquas@daquas.cz

Jindřich Vinter

Je nezávislý programátor ve Visual FoxPro. V minulosti se specializoval na vytváření rozhraní pro migraci dat do SAP a zpracování a export dat do aplikace MS Office. V současné době se na plný úvazek věnuje tvorbě vícevrstvé klient/server aplikace ve VFP. Jde o jakýsi "Mainframe" pro VFP aplikace, usnadňující komunikaci mezi serverem a klientem, zpracování dat na serveru, zpracování HTML stránek, s vícejazyčnou podporou na straně serveru (HTML) a klienta (VFP formy a reporty).

seznam přednášek pro rok 2009

česky Advantage Database Server pro vývojáře ve Visual FoxPro | FOX10

Přednáška je rozdělena do 5 částí. V první části by měl posluchač získat základní přehled o vlastnostech a přednostech Advantage Database Serveru a jejich porovnání s VFP. Druhá část se bude týkat instalace ADS. Třetí část stručně představí Advantage Data Architect, interaktivní nástroj pro vývoj a údržbu databází ADS. Čtvrtá část bude věnována problematice převodu databáze ve VFP na ADS. V závěrečné části budou prezentovány různé techniky přístupu k datům v ADS z VFP aplikace (OLE DB a ODBC, CursorAdapter, vzdálené pohledy) a jejich porovnání.

Přednáška nevyžaduje žádné mimořádné znalosti VFP.