Partneři
konference

Microsoft
EMC
Twinscomp Universal Thread
DAQUAS
+420 222 512 201
+420 603 442 434

Anny Letenské 7, Praha 2
daquas@daquas.cz

Jak provést platbu

Informace pro vás a podklady pro účtárnu

Účastnický poplatek

 • Zvýhodněné vstupné: 2000,- Kč bez DPH (2380,- Kč s DPH)
  Při registraci a úhradě (v hotovosti nebo bankovním převodem) do 29. 5. 2009! Úhradou se rozumí, že bude částka připsána na náš účet. Nesplněním této podmínky právo na zvýhodněné vstupné zaniká.
 • Základní vstupné: 2500,- Kč bez DPH (2975,- Kč s DPH)
  Při pozdější registraci nebo úhradě, platba nejpozději při vstupu na konferenci.
 • Studentské vstupné: 595,- Kč s DPH
  Při vstupu na konferenci předložíte potvrzení o denním studiu.

Instrukce pro platbu

 • v hotovosti
  při vstupu na konferenci 23. 6. 2009
  před konferencí v kancelářích DAQUAS, s.r.o. (Po až Pá: 9-17)
 • převodem
  číslo účtu: 1706002504/0600
  banka: GE Money Bank, pobočka Praha 3, Flora
  variabilní symbol: vaše registrační číslo z potvrzovací elektronické zprávy

Zálohová faktura a daňový doklad

 • Automaticky zálohové faktury nezasíláme!
 • Pokud jste požadavek na zálohovou fakturu neuvedli na registračním webu během registrace, vyžádejte si ji od nás.
 • Pro více účastníků z téže firmy můžeme na vyžádání vystavit jednu společnou fakturu.
 • Jakmile bude úhrada připsána na náš účet, zašleme vám daňový doklad.
 • Pokud si nejste jisti, že vaše platba dorazila na náš účet, protože jste zatím daňový doklad neobdrželi, vezměte s sebou na konferenci doklad o poukázání částky. V opačném případě budeme vyžadovat platbu celé částky v hotovosti.

Účastníci ze Slovenska

 • IBAN: CZ78 0600 0000 0017 0600 2504
 • Swift: AGBACZPP
 • GE Money Bank, pobočka Praha 3, Flora
 • Název účtu: DAQUAS, s.r.o.
 • Do příkazu k úhradě ve „zprávě pro příjemce“ uveďte JMÉNO, FIRMU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO.
 • Veškeré bankovní poplatky převezměte na vrub svého účtu. Pokud částka nebude na náš účet připsána v plné výši, budeme při vstupu na konferenci požadovat doplacení rozdílu.
 • Podle § 10 odst. 4 písm.a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se u služeb kulturních, uměleckých, sportovních, vědeckých, výchovných a zábavních, včetně pořádání konferencí, seminářů apod., místo plnění nachází tam, kde jsou tyto služby uskutečňovány. Proto i plátce DPH z jiného členského státu EU je povinen zaplatit DPH v České republice.

STORNO podmínky

 • Nemůžete-li se konference zúčastnit, můžete vyslat zástupce. Bude-li tento účastník znát registrační číslo, nebo alespoň jméno kolegy, na jehož jméno zní registrace, bude platba převedena.
 • Pokud zrušíte účast na konferenci do 15. června 2009, bude vám na vaši žádost vrácena platba snížená o storno poplatek 500,- Kč.
 • Při zrušení účasti po zahájení konference platba propadá.

Informace o platbách a jejich provádění získáte na telefonních číslech společnosti DAQUAS: +420 222 51 22 01; +420 603 44 24 34 nebo na adrese DevCon@daquas.cz.